Regulamin Siedliska

Witamy Państwa serdecznie i życzymy miłego pobytu. Będziemy wdzięczni za przestrzeganie zasad zawartych w niniejszym Regulaminie, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa wszystkim Gościom.

 1. Po przyjeździe do siedliska następuje spisanie umowy najmu.
 2. Odwiedzający siedlisko zobowiązany jest do przestrzegania porządku obowiązującego w nim i do użytkowania wszystkich pomieszczeń i urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem.
 3. Zakwaterowanie Gości następuje od godziny 14.00, a wykwaterowanie do godziny 10.00. Odstępstwo od tej zasady wymaga uzgodnienia z gospodarzami.
 4. W obiekcie obowiązuje cisza nocna, która trwa od godziny 22.00 do 7.00. Istnieje możliwość odstąpienia od tej reguły pod warunkiem, że nie zakłóci to spoczynku nocnego innym Gościom lub po wcześniejszym uzgodnieniu.
 5. Siedlisko Grochowo zapewnia bogatą infrastrukturę, która jednak nie jest przeznaczona do użytku komercyjnego. Oznacza to, że Goście mogą nieodpłatnie korzystać z naszych prywatnych urządzeń, które od wielu lat dobrze nam służą, jednak robią to na własną odpowiedzialność ponieważ urządzenia nie posiadają atestów w kierunku użytkowania komercyjnego lub publicznego. Ze swojej strony dokładamy starań, aby ich stan był jak najlepszy ponieważ oprócz Gości, również my, nasze dziecko, rodzina i znajomi, często korzystamy z nich. W przypadku uwag co do stanu technicznego domku lub infrastruktury, prosimy o informację.
 6. Teren siedliska przylega do linii brzegowej jeziora grochowskiego oraz dzikiej plaży, która chociaż posiada dogodne zejście do wody, nie jest w myśl obowiązujących przepisów kąpieliskiem ani miejscem okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli.
 7. Teren siedliska jest monitorowany całodobowo. Do dyspozycji Gości dostępny jest cały obszar poza budynkami i częścią oznaczoną jako prywatne, na którym znajduje się pasieka pszczela oraz nasze zwierzęta. Wstęp możliwy jest po wcześniejszym uzgodnieniu z gospodarzami.
 8. Wynajmujący nie może bez uzgodnienia z gospodarzami przyjmować w siedlisku dodatkowych osób traktując ich jako swoich gości.
 9. W pomieszczeniach mieszkalnych obowiązuje bezwzględny zakaz palenia wyrobów tytoniowych.
 10. Istnieje możliwość przyjazdu wraz ze zwierzętami domowymi, za które pobierana jest dodatkowa opłata. Warunkiem jest wcześniejsze uzgodnienie tego faktu z gospodarzami. Do siedliska nie są przyjmowane zwierzęta agresywne oraz chore. Właściciele zwierząt odpowiedzialni są za wyrządzone przez nie szkody oraz zobowiązani do pozostawienia po nich porządku i dbanie, aby obecność zwierząt nie zakłócała pobytu innym Gościom.
 11. Goście siedliska ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia, zagubienie lub zniszczenie przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałych z ich winy lub odwiedzających ich osób. Goście powinni zawiadomić gospodarzy o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu, za szkody spowodowane przez dzieci odpowiadają ich opiekunowie.
 12. Dostęp do zwierząt w gospodarstwie (w tym psów) może odbywać się wyłącznie pod nadzorem gospodarza lub wyznaczonej przez niego osoby.
 13. Wynajmujący otrzymuje do swojej dyspozycji klucze do obiektu mieszkalnego oraz sprzętu rekreacyjnego i jest zobowiązany zwrócić je w dniu wyjazdu. Zgubienie kluczy powoduje obowiązek uiszczenia należnej opłaty. Gospodarze nie ponoszą odpowiedzialności za mienie turysty w przypadku kradzieży.
 14. Parkowanie pojazdów odbywa się na monitorowanym parkingu niestrzeżonym, wyznaczonym na ogrodzonym terenie siedliska.
 15. Palenie ognisk możliwe jest tylko i wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych.
 16. Do dyspozycji Gości jest sprzęt pływający taki jak łodzie wiosłowe i kajaki, z których można korzystać pod warunkiem stosowania akcesoriów asekuracyjnych dostępnych na terenie gospodarstwa. Zabrania się korzystania ze sprzętu przez osoby pod wpływem alkoholu.
 17. Do użytku Gości udostępniony jest murowany basen. Korzystanie z niego przez osoby nieletnie jest możliwe tylko pod opieką osób dorosłych, chyba że posiadają stosowne uprawnienia. Zabrania się kąpieli pod wpływem alkoholu.
 18. W siedlisku obowiązuje segregacja śmieci na zasadach ogólnych.
 19. Zabrania się wprowadzania do kanalizacji środków higieny osobistej i innych poza papierem toaletowym. Dotyczy to w szczególności chusteczek nawilżanych, podpasek i tamponów, które doprowadzają do awarii przydomowej oczyszczalni ścieków.
 20. Prosimy aby po wyjściu z budynków domykać drzwi lodówek oraz wyłączać nieużywane urządzenia elektryczne jak np. telewizory, radia lub oświetlenie.
 21. Gospodarze zastrzegają sobie prawo do odmowy dalszego świadczenia usług w przypadku drastycznego naruszenia regulaminu przez Gości, bez zwrotu kosztów pobytu.

Regulamin obiektu podaje się Gościom do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej www.siedliskogrochowo.pl oraz wywieszenie w obiektach mieszkalnych.

menu-circlecross-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram