ULOTERAPIA

Budowa domku do apiterapii lub inaczej inhalacji ulowej, uloterapii, apiinhalacji to jedno ze spełnionych marzeń i założeń rozwojowych pasieki. Chcieliśmy w ten sposób dać innym możliwość bezpiecznego czerpania z tego daru jakim jest powietrze ulowe, które my mamy na co dzień przy pracy z pszczołami. Temat jest obszerny,  ale warto wiedzieć, że w powietrzu takim znajdują się feromony wytwarzane przez pszczoły oraz składniki lotne  miodu, pierzgi, mleczka pszczelego, propolisu i wosku. Oprócz tego w domku takim oddziałuje na człowieka biopole, mikrodrgania, efekt akustyczny oraz ciepło rodziny pszczelej. Konstrukcja takiego domku umożliwia oddychanie powietrzem prosto z uli oraz słuchanie i odczuwanie tętniącego w nich życia. Dzieje się tak ponieważ góra uli w domku jest odkryta i zabezpieczona gęstą siatką. Pszczoły nie mają możliwości przejścia do domku, ale powietrze swobodnie przepływa do jego wnętrza.  W powietrzu tym ukryta jest siła, którą wykorzystuje się w profilaktyce różnych chorób. Niezależnie od tego, z rodzin mieszkających w domku możemy pozyskiwać miód.  Zapraszamy do zapoznania się z poniższymi  informacjami dotyczącymi apiterapii, które zaczerpnęliśmy i cytujemy z opracowania prof. dr hab. n. farm. Bogdana Kędzi i mgr farm. Elżbiety Hołderny-Kędzi pt. „Apiterapia”

ODDZIAŁYWANIE RODZINY PSZCZELEJ NA ORGANIZM CZŁOWIEKA

Powietrze ulowe

Jest ono nasycone substancjami lotnymi wydzielanymi przez przez pszczoły oraz zgromadzone przez nie produkty. Niekiedy nosi ono nazwę mikroklimatu ulowego. Jego skład chemiczny jest dość złożony i jak do tej pory tylko w nieznacznym stopniu poznany analitycznie. Na podstawie składu chemicznego wydzielin pszczół, a także zgromadzonych w ulu produktów pszczelich, możemy tylko przypuszczać, jakie znajdują się w nim substancje lotne. Należy także uwzględnić składniki uwalniane z półproduktów przynoszonych do gniazda przez robotnice, takich jak nektar, spadź żywiczna wydzielina pączków liściowych, z której wytwarzają propolis, jak również pyłek kwiatowy.   Poza tym w powietrzu ulowym znajdują się z pewnością substancje lotne będące składnikami w pełni wytworzonych już produktów pszczelich, a mianowicie miodu, pierzgi, mleczka pszczelego, propolisu i wosku. Jeżeli chodzi o wydzieliny pszczół to należy tutaj przede wszystkim uwzględnić feromony wytwarzane przez matki pszczele i robotnice. Wśród tych substancji lotnych wyróżnia się terpeny oraz niskocząsteczkowe kwasy i alkohole tłuszczowe. Te ostatnie są obecne także w mleczku pszczelim i wosku. Natomiast w nektarze, z którego wytwarzany jest miód, oraz w wydzielinie pączków liściowych służącej do wytwarzania propolisu, a także w miodzie i w propolisie, substancjami lotnymi są głównie olejki eteryczne, których głównymi składnikami są terpeny oraz niskocząsteczkowe alkohole, kwasy i ich estry.

Biopole pszczół

Pszczoły, podobnie jak wszystkie inne organizmy żywe, wytwarzają własny potencjał elektryczny, zwany biopolem. Są to fale elektromagnetyczne o częstotliwości 12 Hz. Służy ono pszczołom do wytwarzania swoistego systemu bioenergoinformacyjnego. Za pomocą badań bioradiologicznych stwierdzono, że w ulu system ten ma kształt stref energii, które umieszczone są jedna w drugiej. Istnieje ich siedem, z czego cztery rozmieszczone są wewnątrz  gniazda, a trzy poza nim. Centralną strefę stanowi silne biopole matki pszczelej. Towarzyszą jej biopola czerwiu pszczelego, pszczół robotnic oraz ramek wypełnionych miodem i pierzgą. Stwierdzono, że osobniki pochodzące z jednego ula posiadają jedno biopole charakterystyczne dla całej rodziny pszczelej.

Mikrodrgania

Mikrodrgania, nazywane także biodrganiami, powstają w wyniku ruchu skrzydeł pszczół przebywających w ulu. W celu zwiększenia tego działania, pod kątem wpływu na organizm człowieka, konstruuje się tzw. ule biorezonansowe,  w których umieszcza się komory rezonansowe. Tworzy się je w zwykłych ulach z materiałów o wysokiej częstotliwości drgań. Mają one za zadanie wzmacnianie mikrodrgań. Jedną komorę rezonansową umieszcza się nad ramkami, drugą pod nimi . Ule stawia się w taki sposób , by nie miały kontaktu z ziemią.

Ciepło rodziny pszczelej

Ciepło wytwarzane przez rodzinę pszczelą jest  również jednym z elementów bioterapii. Temperatura powietrza ulowego wynosi  około 35° C . A zatem kontakt z rodziną pszczelą pozwala na lecznicze oddziaływanie na organizm człowieka ciepła wytwarzanego przez te owady. Najkorzystniejsze jest ułożenie pacjenta na leżance w biodomku pszczelim, pod którą znajdują się ule z pszczołami. Leżanki powinny być zbudowane z materiału dobrze przewodzącego ciepło , najlepiej z drewna,  a ich odległość od uli powinna być minimalna.

Efekt akustyczny

Oddziaływanie akustyczne rodziny pszczelej na narząd słuchu człowieka jest wynikiem ciągłego przemieszczania się pszczół w ulu,a także ruchu ich skrzydeł. W ciągu dnia, pod wpływem światła, efekt akustyczny (szum, brzęczenie) jest dobrze słyszalny. Brak światła powoduje jego wyciszenie. Stwierdzono, że zjawisko to silnie oddziałuje na struktury mózgu, wpływając relaksująco i przeciwdepresyjnie, przez co zmniejsza się zmęczenie psychiczne i pacjentowi lepiej się zasypia. Słyszalność  rodziny pszczelej można wzmocnić za pomocą fonendoskopu (słuchawki lekarskiej z membraną wzmacniającą) lub elektronicznego aparatu słuchowego.

Efekt psychoemocjonalny

Obserwowanie pasieki, pszczół oraz ich pracy powoduje pozytywne odczucia emocjonalne u człowieka, co przyczynia się do wytwarzania w jego mózgu endorfin i stymuluje zdolności poznawcze. Stąd efekt nazywany jest  często sensoryczno-emocjonalnym (wrażeniowym) i uznawany jest za rodzajpsychoterapii. Uważa się, że omawiany efekt psychoemocjonalny wpływa korzystnie na doznania i podświadomość oraz na tworzenie zdrowego obrazu życia.

Wzajemne oddziaływanie

Zaobserwowano, że niektóre oddziaływania rodziny pszczelej są bardzo podobne do oddziaływań człowieka i można nawet mówić o ich synchronizacji. Dotyczy to biopola, mikrodrgań i temperatury. Potencjał elektryczny wytwarzany przez pszczoły wynosi 12 Hz, jest więc podobnydo potencjału elektrycznego mózgu człowieka i kształtu się w granicach 8-14 Hz. A zatem biopole tych owadów jest styczne z biopolem mózgu człowieka. Stąd lecznicze właściwości polegają na oddziaływaniu silnego biopola rodziny pszczelej na słabe biopole człowieka. Powoduje to zsynchronizowanie i wyrównanie biopól rodziny pszczelej i pacjenta. Wykazano, że mikrodrgania rodziny pszczelej pokrywają się z amplitudą drgań organizmu człowieka. Działanie to określone jest jako swoisty masaż leczniczy. Wpływa to korzystnie na stan, czynność i odnowę wszystkich organów, układów i tkanek organizmu ludzkiego. Natomiast ciepło wytwarzane przez rodzinę pszczelą utrzymuje się na poziomie około 35° C . Jest zatem bliskie temperatury ciała ludzkiego, która wynosi około 36° C.

Woda naenergetyzowana

Do celów leczniczych wykorzystuje się także wodę naenergetyzowaną potencjałem energetycznym (biopolem pszczół). Najlepiej do tego celu nadaje się woda źródlana , którą umieszcza się w szklanym naczyniu i wstawia bezpośrednio do ula lub biodomku pszczelego na 12 godzin. Należy ją chronić przed promieniami słonecznymi i urządzeniami elektrycznymi. Stosuje się ją do picia. Powinna być zużyta w ciągu dwóch tygodni. Naenergetyzowaną wodę stosuje się do leczenia chorób przewodu pokarmowego  (żołądka i jelit), wątroby, trzustki (cukrzyca), arytmii serca, bólów głowy na tle naczyniowym (migreny), nadczynność tarczycy, bezsenność oraz w celach odtruwania organizmu. Używa się ją także do leczenia stanów zapalnych jamy ustnej i dziąseł, a także paradontozy.

WSKAZANIA DO STOSOWANIA ULOTERAPII

  1. Schorzenia dróg oddechowych takie jak: astma oskrzelowa, przewlekłe zapalenie: zatok, błony śluzowej jamy ustnej, nosa gardła, tchawicy migdałków podniebiennych, zapalenie oskrzeli.
  2. Terapia taka może okazać się bardzo pomocna przy nadciśnieniu tętniczym, niedokrwieniu mięśnia sercowego, bólach głowy pochodzenia naczyniowego oraz zaburzeniach krążenia obwodowego i mózgowego.
  3. Pobyty w domku zalecane są przy depresji zaburzeniach poznawczych, nadpobudliwości, nerwicach neurastenicznych, zespołach przewlekłego zmęczenia.
  4. Ulgę mogą odczuć osoby z nerwobólami porażeniem mięśni i mózgowym, stwardnieniem rozsianym.
  5. Uloterapię stosuje się również przy reumatoidalnym zapaleniu stawów i zwyrodnieniowym zapaleniu stawów.
  6. Choroby układu ruchu takie jak: urazy więzadeł i mięśni, zapalenie kości i chrząstek, przewlekłe zapalenie mięśni, to kolejna gama dolegliwości, w których pomocna jest uloterapia.
  7. Pobyt w domku pomaga chorym na otyłość, przy nadczynność tarczycy, cukrzycy, niepłodności na tle hormonalnym.
  8. Zaleceniem są choroby związane z obniżeniem odporności np. przeziębienie i grypa.

PRZECIWWSKAZANIA DO ULOTERAPII

Jednym z przeciwwskazań do korzystania z powietrza ulowego jest uczulenie, czyli alergia na produkty pszczele. Do bezwzględnych przeciwwskazań zalicza się także nowotwory złośliwe, gruźlicę oraz obecność metalowych elementów wewnątrz organizmu (sztuczne stawy, rozruszniki serca, blaszki czaszkowe itp.). W takiej terapii nie powinny uczestniczyć także osoby cierpiące na ostre choroby zakaźne, stany gorączkowe, zaawansowaną miażdżycę (blaszki miażdżycowe), kamienie żółciowe i nerkowe oraz zaburzenia osobowości w postaci tzw. zespołu nadreaktywności. W przypadku wody naenergetyzowanej przeciwwskazania nie występują. Warto pamiętać, że w początkowym etapie leczenia powietrzem ulowym może wystąpić zaostrzenie objawów  chorobowych, jednak po dwóch lub trzech zabiegach ustępują one i obserwuje się wyraźną poprawę stanu zdrowia pacjentów.

METODYKA ZABIEGOWA

Uloterapia

Dane dotyczące czasu trwania zabiegów i okresu leczenia są różne. Z publikacji wynika, że nie powinny być one krótsze niż 30 minut, przy czym w miarę trwania terapii można je codziennie wydłużać o 5 minut. Cykl uloterapii  prowadzi się 10-20 kolejnych dni, zależnie od stanu zdrowia pacjenta. Najkorzystniejsze jest wykonywanie zabiegów między godziną 13.00 a 14.00, na dwie godziny przed lub dwie godziny po posiłku. Zabiegi można prowadzić także nocą, kiedy biopole pszczół jest najsilniejsze. Inni autorzy podają, że czas jednego zabiegu powinien wynosić  45 minut, a cała terapia obejmuje 20 zabiegów. Leczenie prowadzono w godz. 9.00 do godz. 19.00 w czasie sezonu pszczelarskiego. W tym czasie z uloterapii skorzystało 60 pacjentów, z których większość została w pełni lub w dużym stopniu wyleczona.  Zabieg polega na tym, że pacjenta układa się na leżance na plecach ze zgiętymi nogami w kolanach i stopami mocno dociśniętymi do leżanki. Ręce umieszczone są wzdłuż ciała, dłońmi do dołu. Chodzi o to, by największa powierzchnia ciała miała kontakt z biopolem pszczół.

Woda naenergetyzowana

Wodę naenergetyzowaną biopolem pszczół pije się po szklance  trzy razy dziennie 20-30 minut przed posiłkami. W czasie upałów ilość wypijanej wody powinna być większa, zależnie od zapotrzebowania organizmu. Jeśli wodę stosuje się do leczenia chorób jamy ustnej, to zabiegi płukania wykonuje się po posiłkach.

ZASADY KORZYSTANIA Z DOMKU DO ULOTERAPII

- do domku nie wchodzimy z biżuterią, telefonem lub innym sprzętem elektronicznym

- przed wejściem do domków nie korzystamy z intensywnych perfum, dezodorantów i kosmetyków

- w domku zachowujemy się cicho i spokojnie,

- obowiązuje całkowity zakaz palenia i używania ognia,

- nie budzimy osoby, która zaśnie w trakcie sesji,

- wejście do domku możliwe jest po 30 minutach od wyjścia poprzedniej osoby

CENA: 30 zł / 1 seans (nieograniczony czasowo),

Nieodpłatnie:

- 6 i każdy następny seans uloterapii,

- kupujący miód,

- korzystający z usług pracowni psychologicznej,

- nocujący na terenie siedliska,

- wypożyczający kajaki

 

menu-circlecross-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram